Tổ Chức

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
1
Họ và tên : Hoàng Thị Đào
Chức vụ : Trưởng phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.303
Di động : 098.227.0178
Fax : 0281.3864.303
Email : Hoangdao.pgdchomoi@Backan.edu.vn
2
Họ và tên : Nông Thị Tuyết
Chức vụ : Phó Trưởng phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.2215.369
Di động :
Fax :
Email :
3
Họ và tên : Đinh Văn Trác
Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn ngành
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.084
Di động :
Fax :
Email :
4
Họ và tên : Đàm Minh Tuấn
Chức vụ : Tổ chức cán bộ
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.084
Di động : 097.352.3888
Fax :
Email : minhtuan.pgdchomoi@backan.edu.vn
5
Họ và tên : Hoàng Thị Hòa
Chức vụ : Chuyên viên mầm non
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.303
Di động : 097.834.3732
Fax :
Email : hoanghoa.pgdchomoi@backan.edu.vn
6
Họ và tên : Nguyễn Thị Lan
Chức vụ : Chuyên viên tiểu học
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.303
Di động : 098.352.9973
Fax :
Email :
7
Họ và tên : Trần Quang Hiệp
Chức vụ : Cán bộ thống kê, tổng hợp
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.2215.369
Di động : 098.511.0698
Fax :
Email : hiep.pgdchomoi@backan.edu.vn
8
Họ và tên : Hoàng Tuấn Huy
Chức vụ : Chuyên viên KT&KĐCL
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.2215.369
Di động : 0988.115.727
Fax :
Email :
9
Họ và tên : Trịnh Quốc Đoàn
Chức vụ : Chuyên viên Phổ cập
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864303
Di động : 01684896668
Fax :
Email : doanyencu668@gmail.com
10
Họ và tên : Phạm Thị Nụ
Chức vụ : Kế toán
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3864.592
Di động :
Fax :
Email :
3
Họ và tên : Trần Văn Ngọc
Chức vụ : Cán bộ công tác HSSV
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động : 0986383240
Fax :
Email :
11
Họ và tên : Đinh Thị Thu Hương
Chức vụ : Chuyên môn THCS
Phòng ban :
Điện thoại : 02812215369
Di động :
Fax :
Email : thuhuongpgdcm@gmail.com