TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013

Tháng Mười 24, 2013 9:45 sáng
Sáng 09/9/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua – khen thưởng năm học 2013-2014 cho các trường học trong toàn huyện. Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Đào, Trưởng phòng Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành; các đồng chí là cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn và thư ký hội đồng của 40 trường học trong toàn huyện.
         Phát biểu khai mạc đồng chí Hoàng Thị Đào, Trưởng phòng Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành, đã chỉ rõ mục đích của hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị đang mắc phải về công tác thi đua – khen thưởng. Nội dung tập huấn  chủ yếu về Luật thi đua khen thưởng, các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng; quy chế thực hiện thi đua khen thưởng của tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Mới; Hội nghị cũng được thảo luận về hướng dẫn thi đua khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo thực hiện trong năm học 2013-2014 và đồng thời cũng được trao đổi kinh nghiệm và giải đáp các vướng mắc về công tác thi đua khen thưởng.

doan3

  Hy vọng qua hội nghị tập huấn, các trường học trong toàn huyện sẽ thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của năm học 2013-2014, góp phần khích lệ động viên cán bộ giáo viên và nhân viên toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014.
                                                                                                                                      T/h: Hoàng Khánh