Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Tháng Mười 23, 2015 3:44 chiều
 Ngày 27/8/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tổ chức tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thuyền, Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện.
         Năm học 2014-2015 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trương ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh toàn ngành, ngành giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới đã đạt được những kết quả nhất định.
Hiep_HNTK 3
  (Đ/c: Nông Thị Tuyết – Phó trưởng phòng GD&ĐT Chợ Mới)
        Đối với giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 38,28%; trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 98,65%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 4,77%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 7,18%. Huyện tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Đối với giáo dục tiểu học, đây là năm học đầu tiên các trường tiểu học đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả đánh giá hoàn thành về năng lực đạt 98,8%, hoàn thành về phẩm chất đạt 98,8%.
Đối với giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 39,23%, hạnh kiểm khá tốt đạt 95,24%. Năm học này, cấp THCS có 02 học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia như: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và khoa học kỹ thuật.
Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và giáo dục trung học cơ sở tiếp tục duy trì và giữ vững; các trung tâm học tập cộng đồng của 16 xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả…
Mặc dù đạt được những thành tích trên, song giáo dục và đào tạo của huyện vẫn còn một hạn chế nhất định: Chất lượng giáo dục tiểu học, THCS còn thấp so với mặt bằng trong toàn tỉnh Bắc Kạn (tỷ lệ hoàn thành năng lực của tiểu học thấp 0,94%, học lực giỏi THCS  thấp 1,42%); một số trường mầm non thiếu phòng học, phòng học của một số điểm trường tiểu học đã xuống cấp…
Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016, ngành đề ra những nhiệm vụ cơ bản như tăng cường công tác quản lý về giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, công tác thi, kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao nguồn lực cho giáo dục.
         Hiep_TongKet 2
         (Đ/c: Hoàng Nguyễn Việt – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội Nghị)
          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Tập trung vào các nhóm giải pháp như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học, xã hội hóa giáo dục chính là tạo được sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của Đảng. Trong đó khâu giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng, vì vậy cần có giải pháp hợp lý về giáo viên, không để tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên cấp học mầm non.
Hiep_TongKet1
Anh_TongKet 2
Thực hiện: Nông Thị Tuyết