Liên hệ

Địa chỉ : Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0281.3864.303 – Fax : 0281.3864.303