Anh_TongKet 2

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

 Ngày 27/8/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tổ chức tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thuyền,…